Velkommen til Utvalg for Vilt- og innlandsfiskeforvaltnings websider!

nytt.gif - 4,27 K

 

Varsling av viltulykker rettes til Politet på telefon 02800 - oppgi i hvilken kommune skaden har skjedd.


 

Vilt- og innlandsfiskenemnda i Sarpsborg

Generell informasjon om utvalg for vilt- og innlandsfiskeforvaltning i Sarpsborg, og nemndas oppgaver i kommunen, samt generell informasjon om aktuelle emner i Stikkord form. Her er en link til politisk behandling : velg vilt og innlandsfiskenemnden og les saksfremlegg og møtebok. Her finner du link til den gamle viltnemnda og den historiske behandlingen der.
Planen «Viltet i Sarpsborg» ble utarbeidet i perioden 1993-94. Målsetningen med viltplanen er at viltinteressene skal bli vurdert og tatt hensyn til i all arealplanlegging som griper inn i viltets leveområder.
Hjorteviltforvaltning er en vesentlig del av viltnemndas arbeidsoppgave. Det er også på dette område vi i størst grad kan snakke om viltet som ressurs innen landbruk og friluftsliv. Hvordan denne ressursen blir forvaltet kan du se under Oppfølging av driftsplaner for elgforvaltningen. Hjorteviltet skaper også problemer i trafikken. Se mer om dette på sidene om Viltet og trafikken Du finner også statistikker over felt elg og rådyr, "SETT-ELG" og irregulær avgang av hjortevilt i kommunen. mm.
Laks og Innlandsfiskeloven Kommunens ansvar og myndighet etter Laks- og innlandsfiskeloven er beskrevet her.
Viltet er en liten, men svært synlig del av det biologiske mangfold som er gitt et særskilt vern gjennom Lov om viltet. Denne loven omfatter alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr.

Innholdsoversikt
Gjestebok (STENGT på grunn av søppel)
Sarpsborg Kommunes hovedside
Sist oppdatert

Sideansvarlig: Thor Pinaas

Fonter brukt i grafikk: Rockwell, New Berolina.
Disse sidene informerer om Viltnemnda og dens virksomhet, men Viltnemnda er uten ansvar for mulige feil eller mangler på disse sidene.